Nordens största leverantör av containrar

Om BNS Container

BNS Container AB är en av Sveriges ledande företag inom tillverkning och försäljning av containrar och lastväxlarflak för avfall, återvinning och entreprenadsektorn.

I Sverige sedan 2014

Vi har funnits på den svenska marknaden sedan 2014 och är nu i en kraftig tillväxt. Vårt systerföretag BNS Miljø AS har funnits på den norska marknaden sedan 2001 och har en klart ledande position i Norge.

BNS Container AB levererar containrar och lastväxlarflak från standard till special. Leveranssäkerheten är hög med leveranser flera gånger i veckan direkt till slutkund.

Vi ingår i BNS Group som har sitt säte och huvudkontor i Oslo. BNS har en företagskultur som är öppen och professionell med fokus på kvalitet, funktion säkerhet och miljö i hela värdekedjan.

Affärsidé

BNS Container AB ska genom att lyssna på kunden och med högsta kompetens, projektera, producera och leverera containrar, lastväxlar-och entreprenadflak med hög kvalitet för uppsamling och transport av restavfall och schaktmassor i Norden med Sverige som huvudmarknad.

Med engagerad ledning och personal ska BNS Container AB, i nära samarbete med aktörer inom branschen, förbli en säker och trygg specialist inom området återvinning och entreprenad med långvarig överlevnad.